Revisor og revision - Gratis og uforpligtende fastpristilbud

Revisor

Lad vores revisorer klare dit årsregnskab.

Har du brug for en revisor kan vi tilbyde et fastpristilbud på din revision.
Så klare vores revisorer dit årsregnskab hvad enten din virksomhed er et selskaber eller personligt ejet virksomheder.

Vores revisorer kan tilbyde din virksomhed følgende:

  • Revisorbistand til udfyldelse af selvangivelse på selskaber og personlige virksomheder.
  • Revision og revisorpåtegning.
  • Vi opstiller dit årsregnskab med noter og specifikationer.
  • Vi foretager XBRL indberetning til Erhvervsstyrelsen.
  • Vi hjælper dig i forbindelse med afslutningen af den årlige revision på baggrund af et årligt fastpristilbud forud for revisionsarbejdet.

Fravalg af revision

Siden 2006 har mindre virksomheder kunne fravælge revision, indsende den årsrapport vi udarbejder og spare revisionsregningen. Vores erfaring har vist, at en række virksomheder ikke er helt klar over, hvordan fravalgsmuligheden gennemføres, og herunder ses i hovedtræk, hvad kravene er:
Virksomheden skal stadig udarbejde og indsende en årsrapport til Erhvervsstyrelsen, selvom virksomheden har fravalgt revision og årsrapporten skal udarbejdes efter årsregnskabslovens regler.
Fravalg af revision kan kun ske med fremadrettet virkning. Virksomheder kan derfor ikke fravælge revision for igangværende regnskabsperioder eller udløbne regnskabsperioder.

Kan min virksomhed så fravælge revision i fremtiden?

Virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to regnskabsår i træk ikke overskrider 2 af følgende 3 grænsestørrelser på balancedagen:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Virksomheder kan efter det første regnskabsår fravælge revision af årsrapporten, hvis de ikke på balancedagen for det første regnskabsår overskrider 2 af de 3 ovennævnte grænsestørrelser. Ligeledes kan virksomheder fravælge revision allerede ved stiftelsen. Når virksomheden på en balancedag overskrider 2 af de 3 grænsestørrelser, skal virksomhedens årsrapport revideres. Holdingselskaber og erhvervsdrivende fonde kan ikke fravælge revision.

 

Har du spørgsmål omkring revision kan du kontakte os på e-mail eller telefon
Tlf.: nr. +45 70 229 299


Hvor har du hørt om EasyAccount?