EA_logo_trans

Pris på bogføring og regnskabsassistance

Prisen på bogføring er baseret på det antal posteringer, der bliver bogført i regnskabet.
Derfor betaler du kun for det, vi bogfører i dit regnskab.

Efter periodens afslutning fremsender vi et følgebrev til bogføringen, en periodebalance og en bankafstemning. Efter udgangen af hver momsperiode fremsender vi endvidere en momsangivelse for den aktuelle momsperiode. Alt dette er inkluderet i prisen.Antallet af gennemsnitlige posteringer pr. bilag for en afregningsperiode må maksimalt udgøre 4 stk. for, at beregning af pris på EasyAccount jf. vores hjemmeside er gældende. Antallet af gennemsnitsposteringer for en afregningsperiode udover 4 stk. afregnes med kr. 4,00 pr. ekstra postering pr. bilag.Læs mere om posteringer

Eksempel 1

kr 1.225,00

Pris i alt for perioden100 bilag
360 posteringer
Gennemsnitlige posteringer = 3,60
EA bilags pris = kr. 1.225,00

Bestil tilbud!

Eksempel 2

kr 1.305,00

Pris i alt for perioden

100 bilag
420 posteringer
Gennemsnitlige posteringer = 4,20
EA bilags pris = kr. 1.225,00
Ekstra poster = 20 X 4,00 = kr. 80,00
Bestil tilbud!

“Hvis du allerede bruger e-conomic til dit regnskab,
skal du ikke betale abonnement for e-conomic
når du er EasyAccount kunde.” Beregn din pris pr. bilag her

Ekstra Serviceydelser

Som EasyAccount kunde har du mulighed for at tilkøbe et udvalg af serviceydelser med tilknytning til regnskabs- og økonomifunktionen. Det er vigtigt at understrege, at vi aldrig påbegynder nogen af de ekstra serviceydelser uden at vurdere omfanget af opgaven i samarbejde med dig og estimere vores timeforbrug inden vi går i gang.

 • Opdatering af bogholderi og afstemninger i eksisterende bogholderi op til bogføringsskæringsdatoen*
 • Fakturering og kreditering i e-conomic herunder nummerkontrol af salgsfakturaer og kreditnotaer
 • Kontrol og indarbejdelse af alle lønposter i bogføringsbalancer inkl. feriepengeforpligtigelser
 • Afstemning, kontrol og indarbejdelse af immaterielle anlægsaktiver
 • Afstemning, kontrol og indarbejdelse af materielle anlægsaktiver
 • Opdatering af anlægskartotek, kontrol til balance og afskrivninger
 • Afstemning, kontrol og indarbejdelse af tilgodehavender
 • Afstemning, kontrol og indarbejdelse af kassebeholdning
 • Kontrol og indarbejdelse af debitorer i bogføringsbalancer
 • Kontrol og indarbejdelse af kort- og langfristet gæld i bogføringsbalancer
 • Kontrol og indarbejdelse af kreditorer i bogføringsbalancer
 • Kontrol og indarbejdelse af skyldige omkostninger i bogføringsbalancer
 • Kontrol og indarbejdelse af periodiseringer og hensættelser i bogføringsbalancer
 • Kontrol og indarbejdelse af mellemregninger i bogføringsbalancer
 • Indberetning af momstal til SKAT
 • Årsafslutning og kontakt til revisor
 • Import af eksisterende regnskabsdatabase til E-conomic for at bevare historiske data
 • Kontrol af korrekt egenkapital i bogføringsbalancer
 • Kontrol og indarbejdelse af forpligtelser og leasinggæld i bogføringsbalancer
 • Kontakt til bank, advokat og andre forretningsforbindelser
 • Afstemning af primo balance til seneste årsregnskab
 • Sortering af bilag klargjort til EasyAccount behandling (Info)

Noteforklaring

 = Assistent, afregnes med kr. 2,50 pr. bilag

  = Bogholder, afregnes med kr. 425,00 pr. time

 = Regnskabs Controller, afregnes med kr. 680,00 pr. time

= IT Konsulent, afregnes med kr. 700,00 pr. time

*Den dato, der aftales mellem Amesto og din virksomhed omkring overdragelsen af bogføringen under EasyAccount.

Alle priser er eksklusiv moms. Der tages forbehold for ændringer i ydelser og priser.

Har du spørgsmål kan du kontakte os på e-mail eller telefon
Tlf.: nr. +45 70 229 299