EasyAccount logo EasyAccount 4 trins guide

4 trins guide om EasyAccount bogholderi til dig.

Så enkelt er det…

ea-oversigt1

Aflevering af bilag

Bogføringsskæringsdato

Er den dato hvor vi overtager din bogføring. Efter denne dato må du ikke foretage andre posteringer i e-conomic end salgsfakturering, kreditering af egne kunder samt bogføring af indbetalinger. Før bogføringsskæringsdatoen kan du selv frit foretage bogføring, posteringer og afstemninger. Alt før denne dato er alene kundens ansvar, medmindre det er skriftligt aftalt, at vi foretager dette til gældende timesatser for bogholder og controller, som findes under andre serviceydelser i trin 3.

Bogføringssystem

Kun økonomisystemet e-conomic med Amesto AccountHouse som administrator må anvendes, når du er EasyAccount kunde. Hvis du bruger et andet regnskabssystem i dag, kan vi ofte overføre dine regnskabsdata til e-conomic, så du beholder din regnskabshistorik.

Med EasyAccount får du fuld adgang til dit online regnskabssystem e-conomic, der giver mulighed for at oprette kunder, udskrive fakturaer, holde styr på forfaldne debitorer og meget mere.

Bankposteringer

Amesto AccountHouse skal via en B-, C- eller “kigge med” fuldmagt have fuld adgang til, at hente bankposteringer på virksomhedens bankkonti. Denne type adgang giver ikke mulighed for at fortage betalinger eller på andre måder lave posteringer på banken.  Du kan give os en fuldmagt ved at kontakte din bank.

Posteringer pr. bilag

Posteringer er udtryk for hvor mange konti i din kontoplan som skal bruges ved bogføring af et bilag. Ofte bliver der brugt tre konti ved bogføring af en faktura: Omkostninger eller omsætning, bank og moms.

Hvis omkostningen eller omsætningen f.eks. skal fordeles på mere end en konto, stiger antallet af posteringer. Vi har valgt at inkludere et gennemsnit på 4 posteringer i prisen, det skyldes at der skal være plads til at dele omkostninger eller omsætning ud på mere end en konto, men at vi samtidig ikke kan bogføre alle dine bilag for året, klipset sammen til et bilag.

Antallet af gennemsnitlige posteringer pr. bilag for en afregningsperiode må maksimalt udgøre 4 stk. for, at beregning af pris på EasyAccount jf. vores hjemmeside er gældende. Antallet af gennemsnitsposteringer for en afregningsperiode udover 4 stk. afregnes med kr. 4,00 pr. ekstra postering pr. bilag.

Eksempel

Alle priser er eksklusiv moms. Der tages forbehold for ændringer


Eksempel 1

kr 1.225,00

Pris i alt for perioden

  • 100 bilag
  • 360 posteringer
  • Gennemsnitlige posteringer = 3,60
  • EA bilags pris = kr. 1.225,00

Bestil tilbud!

Eksempel 2

kr 1.305,00

Pris i alt for perioden

  • 100 bilag
  • 420 posteringer
  • Gennemsnitlige posteringer = 4,20
  • EA bilags pris = kr. 1.225,00
  • Ekstra poster = 20 X 4,00 = kr. 80,00

Bestil tilbud!


Antal posteringer Punktet “Posteringer (find bilag)” i e-conomic bruges til som beregningsgrundlag for en given periode og divideres med antallet af bilagsnumre, hvorefter det gennemsnitlige antal posteringer pr. bilag er beregnet.

Forsendelse af bilag

Vi opbevarer de modtagne bilag forsvarligt. Du bekoster selv og har selv ansvaret for, at bilag kommer frem og tilbage mellem din virksomhed og vores kontor. Såfremt du selv foretager sortering af bilag, skal disse afleveres til Amesto sorteret i et ringbind med index 1-31. Hvert indeks udgør den dato i måneden det pågældende bilag er betalt i banken. Amesto foretager gerne denne sortering for kr. 2,50 pr. bilag for fysiske eller indscannede bilag, se andre serviceydelser under priser

Bogføring af bilag

Bogføring

Når vi har modtaget bilag og bankdata, bestræber vi os på at bogføre dit materialet hurtigst muligt. Hvis vi estimerer ved modtagelse af bilag og bankdata, at vi ikke kan nå det inden for de næste 10 arbejdsdage, kontakter vi dig for, at finde en løsning.
Bogføringen i e-conomic bliver udført på en standard kontoplan med mulighed for at tilpasse omsætnings- og vareforbrugskonti med individuelle tekster som passer til din virksomhed.

Rapportering

Vores arbejde for en bogføringsperiode afsluttes efter modtagelse af alt bilagsmateriale med en bogføringsbalance og et følgebrev. Vi tager i forbindelse med følgebrevet forbehold for eventuelle problemer eller manglende bilag i forbindelse med periodens bogføring samt
eventuelle bemærkninger til virksomhedens regnskab for perioden. Før følgebrevet er modtaget, kan en bogføringsbalance ikke betragtes som afsluttet fra vores side.

Returforsendelse af bilag

Vi opbevarer de modtagne bilag forsvarligt. Du bekoster selv og har selv ansvaret for, at bilag kommer frem og tilbage mellem os.

Debitorbogholderi

Som udgangspunkt er debitorbogholderiet ikke inkluderet i EasyAccount. Kunder i EasyAccount bruger selv, som udgangspunkt, e-conomic til at fakturere deres kunder, og bogføre indbetalinger. Der er mulighed for at tilvælge debitorstyring under gennem vores serviceydelser som du finder under priser

Kreditorbogholderi

Som EasyAccount kunde er det muligt at tilvælge kreditorbogholderi. Kreditorbogholderiet er inkluderet i prisen. Hvis I vælger at bruge kreditorbogholderi, skal I i samarbejde med Amesto AccountHouse udarbejde en konteringsinstruks for de enkelte kreditorer. En
konteringsinstruks er en oversigt over, hvilke omkostningskonti fakturaer fra de enkelte kreditorer skal posteres på.

Afstemninger

Bank: Banken afstemmes og åbne / uidentificerbare bilag og poster specificeres som et tillæg til vores følgebreve i form af en kontospecifikation for disse uidentificerede poster, som bør afklares ved, at du fremsender de manglende bilag til os. Banken afstemmes altid pr. den sidste dato i en måned.
Moms: Virksomhedens moms bliver afstemt for hver momsperiode og vi fremsender momstal til brug for indberetning.

Manglende bilag

Hvis vi konstaterer, at der mangler bilag i forbindelse med posteringerne på virksomhedens bankkonto, vil de beløb, der er hævet/indbetalt på banken, hvor der mangler bilag, blive posteret på konto 6840 (Ej modtaget bilag fra bank) For at undgå en brudt bilagsrækkefølge indsættes der en note i bogføringen vedrørende det manglende bilag.
For at bogføringen kan færdiggøres skal vi modtage de manglende bilag. Vi fremsender en oversigt over de bilag, vi kan konstatere mangler i forbindelse med posteringerne på virksomhedens bankkonto for bogføringsperioden.

Serviceydelser

Andre serviceydelser i EasyAccount

EasyAccount kunder har mulighed for at tilkøbe et udvalg af serviceydelser med tilknytning til din økonomifunktion. Du kan se vores ydelser under priser

Se også vores betalingsbetingelser og forretningsbetingelser.

Dit Bogholderi

Dit bogholderi

Udover at du altid selv har adgang til dit bogholderi, så fremsender vi et følgebrev, periodebalance, bankafstemning og momsangivelse for perioden. Alt dette er inkluderet i din beregnede pris.